Rozpoczęcie dnia

Pasek podsumowania według stanu [Rozpoczęcie dnia] prezentowany jest w postaci przycisku [Rozpocznij dzień] do momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego. W celu rozpoczęcia dnia należy nacisnąć na przycisk [Rozpocznij dzień].

Uwaga
W momencie rozpoczęcia/zakończenia dnia przez Operatora, zostaje automatycznie uruchomione/wyłączone rejestrowanie trasy w module Monitorowanie.

W momencie wystawienia pierwszego KP/KW otwierany jest raport kasowy (w aplikacji). Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji zostaną przekazane do synchronizacji do systemu ERP w momencie zamknięcia raportu kasowego.

Opcja [Powrót] na urządzeniu – umożliwia wyjście z okna bez zapisania zmian.

Raport dnia, Rozpoczęcie dnia

Aby wprowadzić stan początkowy kasy należy nacisnąć na przycisk:  i wprowadzić wartość. Zmiany można anulować naciskając na przycisk [Anuluj], bądź potwierdzić naciskając na przycisk [OK]. W wyniku potwierdzenia aplikacja tworzy dokument KP lub KW z opisem: „Na otwarcie dnia”.

Opcja zmiany kwoty

Dodatkowo dostępna jest opcja otwierania i zamykania sesji gotówkowej.

W obrębie tej funkcjonalności możliwe jest:

  • Potwierdzenie stanu początkowego z możliwością zliczenia kwot w kasie podczas rozpoczęcia dnia;
  • Potwierdzenie zebranych kwot przed zamknięciem raportu kasowego;
  • Szczegółowe oznaczenie formy płatności gotówka, co do ilości monet oraz papierowych nominałów;
  • Wygenerowanie dodatkowo wpłaty/wypłaty w przypadku rozbieżności stanu rzeczywistego oraz stanu kasy.

Podczas rozpoczęcia dnia istnieje możliwość skonfigurowania aplikacji w taki sposób, aby podanie stanu początkowego kasy było wymagane. Z poziomu okna: Stan początkowy kasy możliwe jest również zliczenie kwot w kasie.

Potwierdzenie stanu początkowego kasy

Z poziomu szczegółów raportu kasowego istnieje możliwość podglądu zestawienia kwot dla poszczególnych form płatności wykorzystanych na wystawionym dokumencie.

Zestawienie kwot w bieżącym raporcie kasowym

Podczas zamykania bieżącego raportu kasowego, przy odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji, zostanie wyświetlone okno z możliwością potwierdzenia zebranych kwot. Po wybraniu opcji: Zlicz kasę użytkownik może wprowadzić szczegółowy stan kasy z rozróżnieniem na posiadane nominały.

Potwierdzenie zebranych kwot w raporcie kasowym

Nominały, które będą dostępne w aplikacji należy zdefiniować w ERP Altum [Konfiguracja] [Waluty] dla odpowiedniej waluty na zakładce [Nominały].

Czy ten artykuł był pomocny?