Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu

W aplikacji istnieje możliwość pominięcia podpisu podczas wystawienia dokumentu. Funkcjonalność ta wymaga zmodyfikowanie pliku documentsnumerators.altum (domyślna lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators). Należy dodać warunek dotyczący konkretnego dokumentu na którym chcemy pominąć krok „Podpis”.

Przyklad

Konfiguracja funkcjonalności pominięcia kroku z podpisem na dokumencie Zamówienie Sprzedaży (ZS). Przy wystawianiu pozostałych dokumentów podpis będzie wymagany.

WHEN NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager’ THEN 0 /*ZS*/

      ELSE 1

                END AS IsSignatureRequired

Możliwość zatwierdzania dokumentu bez podpisu

Czy ten artykuł był pomocny?