Parametry załączników

[Przesyłaj do centrali] – parametr umożliwia przesyłanie dodanych w aplikacji załączników do systemu ERP.

Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas załączniki są widoczne i przechowywane tylko w aplikacji Comarch Mobile (nie są synchronizowane z systemem Comarch ERP Altum).

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, parametry załączników

Jeśli parametr jest zaznaczony, to w momencie dodawania załącznika będzie on domyślnie zaznaczony.

Okno dodania załącznika z zaznaczonym domyślnie parametrem

Czy ten artykuł był pomocny?