Ustawienie Monitorowania

Uwaga
Comarch Mobile Monitorowanie – opcja widoczna tylko w przypadku, gdy na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Comarch Mobile Monitorowanie.

W celu korzystania z modułu wiadomości konieczne jest posiadanie licencji na aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż + Monitorowanie.

Po naciśnięciu na opcję [Ustawienia] pod nagłówkiem sekcji [Monitorowanie], zostanie otwarte okno konfiguracji Monitorowania

Okno: Ustawienia aplikacji Comarch Mobile Monitorowanie

Opcja [Wykonania backup bazy danych], umożliwia wykonanie kopii zapasowej bazy danych, która zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia z możliwością jej późniejszego przeglądania i kopiowania. Po wciśnięciu przycisku, baza zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia pod nazwą fleet.backup.sqlite.

  • Adres serwera – pole, w którym należy podać adres URL serwera, uzyskany od administratora systemu Comarch Mobile Monitorowanie. Adres powinien zawierać nazwę protokołu (http lub https), nazwę hosta oraz ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się aplikacja na serwerze. Poszczególne elementy muszą być rozdzielone znakiem prawego ukośnika (z ang. slash). Konieczne jest też umieszczenie tego znaku na końcu adresu.
  • Bezpieczne połączenie – zaznaczenie opcji spowoduje automatyczną zmianę protokołu adresu serwera z http na https.
  • Powiadomienie GPS – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności włączenia modułu GPS, przy próbie uruchomienia rejestratora tras, w przypadku, gdy ten moduł jest wyłączony na urządzeniu.
  • Powiadomienia audio – zaznaczenie opcji spowoduje odtwarzanie sygnałów dźwiękowych w momencie otrzymania wiadomości od innych użytkowników.
  • Wibracje – zaznaczenie opcji powoduje wibrację telefonu w momencie otrzymania wiadomości od innych operatorów.

Czy ten artykuł był pomocny?