Parametry historyczności

[Pokazuj elementy historyczne] – parametr wprowadza możliwość kopiowania ilości i cen z poprzednich dokumentów wystawionych w aplikacji. Jeżeli parametr jest zaznaczony, na elemencie skróconym oraz pełnym użytkownik będzie posiadał dostępne dodatkowe przyciski pozwalające na korzystanie z cen i ilości historycznych.

[Pobieraj dokumenty z systemu] – parametr wprowadza możliwość pobierania wszystkich dokumentów zarejestrowanych w centrali na kontrahentów, którymi opiekuje się przedstawiciel zalogowany w aplikacji. Pobierane mogą być tylko wszystkie dokumenty tych kontrahentów wystawione przez przedstawiciela handlowego zalogowanego na urządzeniu lub także innych przedstawicieli handlowych lub pracowników, którzy wystawili dokumenty na kontrahentów danego przedstawiciela – opis konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia pobierania dokumentów z Comarch ERP XL
Wskazówka
Dzięki temu parametrowi Przedstawiciel handlowy ma dostęp do wszystkich transakcji sprzedażowych zarejestrowanych dla swoich kontrahentów, które zostały zarejestrowane przez zalogowanego operatora i innych pracowników firmy.

[Pobieraj historyczne zapisy kasowe] – parametr umożliwia pobieranie historycznych zapisów kasowych. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane.

[Pobieraj historyczne działania CRM] – parametr umożliwia pobieranie historycznych działań CRM obsługiwanych w aplikacji Comarch Mobile, tj.: wizyt, spotkań, zadań oraz kontaktów. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane.

Parametry historyczności aplikacji dotyczące pobierania historycznych zapisów kasowych oraz działań CRM

[Usuwaj obiekty] – parametr umożliwia usuwanie historycznych obiektów, np. dokumentów, spotkań, załączników czy zapisów kasowych z bazy danych aplikacji Comarch Mobile. Usuwane są wystawione przez przedstawiciela dokumenty ze statusem Zatwierdzony, które zostały zsynchronizowane z systemem Comarch ERP XL oraz te pobrane z systemu. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, po jakim okresie elementy mają być usuwane z aplikacji.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia usuwania historycznych dokumentów

Czy ten artykuł był pomocny?