Ustawienia drukarek

Drukarka fiskalna

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną:

  1. W aplikacji Comarch Mobile należy zmapować stawki VAT.
  2. Na drukarce należy kliknąć w strzałkę w prawo\konfiguracja\konf. Sprzętu\porty kom.\Moduł zewn\podać nazwę, pin, następnie parowanie\ tak\kliknąć w strzałkę w prawo. Zaczyna się odliczanie od 0 do 45.
  3. Na urządzeniu włączyć bluetooth, w konfiguracji drukarki wybrać sterownik i kliknąć w przycisk urządzenie. W tym momencie następuje wyszukiwanie.
  4. Po znalezieniu drukarki należy zapisać ustawienia na formatce konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile.
Konfiguracja aplikacji, drukarka fiskalna

Wybór sterownika Posnet-FV powoduje:

  • podczas wystawiania Faktury Sprzedaży wydruk dwóch kopii dokumentu Faktura Sprzedaży przy spełnionych następujących warunkach:
    • Kierunek VAT: Brutto,
    • Fiskalny: Tak
  • podczas wystawiania Paragonu – wydruk 1 kopii paragonu.
Uwaga
Dla drukarki POSNET TEMO HS FV EJ wymagane jest ustawienie protokołu Thermal (już w samej drukarce).

Opcja [Użyj bezpiecznego połączenia] służy określeniu, czy urządzenie przenośne wymaga parowania z drukarką.

Drukarka termiczna

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna: Ustawienia drukarki, gdzie określone zostały szczegółowe opcje drukowania w tym: wybór sterownika, urządzenia, rodzaju kodowania oraz ustawienie timeout’u
Timeout (s) – wartość standardowo nie powinna być zmieniana, dla starszych modeli (np. drukarki igłowe) wymagana jest większa wartość.

Konfiguracja aplikacji, drukarka termiczna

Terminal płatniczy

Po właściwej konfiguracji terminala płatniczego istnieje możliwość realizacji płatności poprzez karty płatnicze.

Konfiguracja aplikacji, terminal płatniczy
Uwaga
Istnieje możliwość sprawdzenia kompatybilności urządzenia z aplikacją SumUp na stronie producenta: Sprawdź kompatybilność z aplikacją SumUp

Czy ten artykuł był pomocny?