Profile synchronizacji

W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest edycja profili synchronizacji lub wprowadzenie dodatkowych, które umożliwiają określenie, które elementy powinny być synchronizowane. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może ograniczyć synchronizację tylko do tych elementów, z których korzystają operatorzy podczas codziennej pracy, skracając w ten sposób czas synchronizacji.

W folderze „Serwer synchronizacji” (domyślnie znajduje się on w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji) znajduje się folder [SyncProfiles], w którym umieszczone zostały pliki .xml dla domyślnych opcji synchronizacji posegregowanych w katalogach ze względu na wersję systemu ERP:

  • Dla synchronizacji: Wszystko ->1#FullSynchronization.xml
  • Dla synchronizacji: Wszystko bez załączników -> 2#FullWithoutAttachments.xml
  • Dla synchronizacji: Tylko wyślij -> 3#UploadOnly.xml.

W przypadku tworzenia nowego profilu synchronizacji należy pamiętać, aby ogólna nazwa pliku miała format Id#Name.xml.

Uwaga
Numery ID nowych profili synchronizacji muszą być unikalne (nie mogą się powtarzać).

Po dodaniu nowego profilu synchronizacji po kliknięciu w kafel [Synchro] będzie możliwość wyboru dodatkowego profilu.

Dodatkowy profil synchronizacji [Czesc synchronizacji]
Po wybraniu opcji [Część synchronizacji] synchronizacja będzie przebiegać zgodnie z ustawieniami zawartymi w pliku w odpowiednim podfolderze SyncProfiles, tzn. synchronizowane powinny być tylko te sekcje określone w pliku zaznaczone jako aktywne (enabled=”true”). Pozostałe, oznaczone w pliku jako niewidoczne (enabled=”false”), nie powinny być synchronizowane.

Istnieje także możliwość przypisania konkretnego profilu synchronizacji dla konkretnego użytkownika. W tym celu należy w katalogu odpowiednim dla danego systemu ERP utworzyć nowy folder o nazwie danego użytkownika i wkleić zmodyfikowaną procedurę pod nazwą Id#Name.xml.

Przyklad
<definition>

<translations>

<translation culture=”pl_PL” value=”CZĘŚCIOWA” />

<translation culture=”de_DE” value=”PART” />

<translation culture=”en_GB” value=”PART” />

<translation culture=”fr_FR” value=”PART” />

</translations>

<positions>

<position id=”confirmationscontractors” enabled=”false” />

<position id=”confirmationsdocuments” enabled=”false” />

<position id=”confirmationsdocumentspositions” enabled=”true” />

<position id=”confirmationsevents” enabled=”true” />

<position id=”confirmationspayments” enabled=”false” />

<position id=”confirmationstransits” enabled=”true” />

<position id=”confirmationsvisits” enabled=”true” />

<position id=”confirmationssupplies” enabled=”false” />

<position id=”payments” enabled=”true” />

<position id=”sendcontractors” enabled=”true” />

<position id=”senddocuments” enabled=”true” />

<position id=”sendevents” enabled=”false” />

<position id=”sendreports” enabled=”true” />

<position id=”sendlogs” enabled=”true” />

<position id=”sendtransits” enabled=”true” />

<position id=”sendvisits” enabled=”false” />

</positions>

</definition>

Czy ten artykuł był pomocny?