Synchronizacja

Przedstawiciel handlowy może z poziomu ekranu menu głównego aplikacji wywołać proces synchronizacji z systemem ERP. W tym celu należy nacisnąć na przycisk [Synchro], a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji.

 • [Wszystko] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Altum oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
 • [Wszystko bez załączników] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Altum z wyłączeniem załączników oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
 • [Tylko wyślij] – wysłanie wszystkich danych z urządzenia oraz pobranie stanów płatności. Inne elementy nie są aktualizowane
 • [Anuluj] – anulowanie akcji i powrót do menu głównego
Procentowy postęp synchronizacji

Synchronizacja odbywa się wieloetapowo, o czym informują odpowiednie paski postępu synchronizacji, które pojawiają się po naciśnięciu procentowego postępu synchronizacji

Paski postępu synchronizacji

Synchronizowane są następujące elementy w ramach sekcji:

 • Słowniki
  • Skrypty
  • Konfiguracja
  • Konfiguracja widoków
  • Kraje
  • Kategorie
  • Marki
  • Producenci
  • Jednostki
  • Magazyny
  • Serie
  • Typy cen
  • Typy cen kontrahenci
  • Rodzaje towarów
  • Rodzaje kontrahentów
  • Typy adresów
  • Typy kontaktów
  • Stawki VAT
  • Sposoby dostawy
  • Formy płatności
  • Role decyzyjne
  • Stanowiska
  • Samochody
  • Rodzaje przejazdów
  • Ekspozycje towarów
  • Pieczątki
  • Rodzaje kontaktów
  • Żądania reklamującego
  • Realizacje reklamacji akcje
  • Raporty
  • Kody fiaska
  • Koncesje
  • Waluty
  • Programy lojalnościowe
  • Typy kursów walut
  • Kursy walut
 • Towary
  • Karty
  • Jednostki
  • Kody EAN
  • Ceny
  • Zasoby
  • Zasoby lokalne
  • Opisy
  • Grupy
  • Grupy linki
  • Kolory
  • Cechy
  • Cechy wartości
  • Cechy linki
  • Cechy wartości linki
  • Partie
  • Partie wartości cech
 • Kontrahenci
  • Potwierdzenia
  • Wysyłanie kontrahentów
  • Punkty lojalnościowe
  • Karty
  • Opieka czasowa
  • Adresy
  • Kontakty
  • Opisy
  • Grupy
  • Grupy linki
  • Osoby kontaktowe
  • Dystrybutorzy/Magazyny
  • Limity kredytowe
  • Limity kredytowe kwoty
  • Cykle działań
  • Koncesje
 • Przejazdy
  • Potwierdzenia
  • Wysyłanie przejazdów
 • Terminarz
  • Potwierdzenia
  • Wysyłanie działań
  • Działania
  • Kwestionariusze
  • Kwestionariusze pytania
  • Kwestionariusze odpowiedzi
 • Wizyty
  • Potwierdzenia
  • Wysyłanie wizyt
  • Ankiety
  • Ankiety pytania
  • Ankiety grupy pytań
  • Ankiety pytania linki
  • Ankiety odpowiedzi
  • Ankiety grupy odpowiedzi
  • Raporty
  • Raporty artykuły linki
  • Wizyty typy
  • Wizyty powody odrzucenia
  • Wizyty wzorce
  • Wizyty elementy wzorców
  • Wizyty elementy obiekty wzorców
  • Wizyty
  • Wizyty elementy
  • Wizyty elementy obiekty
  • Wizyty wzorce towary
  • Wizyty elementy towary
 • Dokumenty
  • Potwierdzenia
  • Potwierdzenia pozycji
  • Rezerwacje zasobów
  • Wysyłanie dokumentów
  • Wykorzystane limity promocji
  • Numeratory
  • Numery historyczne
  • Serie linki
  • Magazyny linki
  • Cechy transakcji
  • Wydruki
  • Wydruki obrazy
  • Przyjęcia
  • Przyjęcia pozycje
  • Przyjęcia dostawy
  • Dokumenty z centrali
  • Dokumenty z centrali pozycje
  • Dokumenty z centrali cechy
  • Realizacja
  • Realizacja pozycje
  • Realizacja pozycje cechy
  • Realizacje reklamacji
 • Promocje
  • Nagłówki
  • Towary
  • Kontrahenci
  • Formy płatności
  • Sposoby dostawy
  • Magazyny
  • Progi
  • Progi towary
  • Gratisy
  • Budżety
  • Refundacje
  • Informacje dodatkowe
 • Wysyłanie logów
  • Atrybuty klasy
  • Atrybuty klasy wartości
  • Atrybuty klasy obiekty
  • Atrybuty wartości
 • Płatności
  • Potwierdzenia
  • Wysyłanie raportów
  • Płatności
 • Kalendarze dostaw
  • Kalendarze
  • Okresy
 • Załączniki
  • Potwierdzenia załączników
  • Potwierdzenia powiązań załączników
  • Załączniki
  • Załączniki linki
Kolory elementów podczas synchronizacji

Po zakończeniu synchronizacji, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji, należy nacisnąć na przycisk [Powrót] dostępny na urządzeniu.

W aplikacji weryfikowane jest przeprowadzanie pierwszej synchronizacji. W przypadku niepoprawnej synchronizacji w aplikacji będą widoczne tylko trzy kafle (Synchro, Stan, Ustawienia). Pozostałe kafle pojawią się po prawidłowym wykonaniu się pierwszej synchronizacji.

Czy ten artykuł był pomocny?