Synchronizacja stanów pojedynczego towaru

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego, można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla przedstawiciela.

Uwaga
Przy tworzeniu ZS, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn: na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z bezpośrednio podpiętych pod centrum magazynów.
Synchronizacja zasobów uruchamiana po wywołaniu z menu kontekstowego opcji: [Sprawdź stan]

Czy ten artykuł był pomocny?