Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji.

Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Sprzedaży obejmują:

  • Edycję istniejącej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
  • Dodanie nowej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
  • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZS
  • Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZS
  • Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZS
  • Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZS
Jeżeli Zamówienie Sprzedaży zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym.

Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.

Zmiany na atrybutach dla dokumentów ZS

Czy ten artykuł był pomocny?