Realizacja zamówienia ZS

Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch Mobile należy zaznaczyć parametr [Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień]. Parametr znajduje się na dokumencie ZS dla centrum typu Mobile, na zakładce Ogólne, w grupie Parametry.

Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZS, które w systemie ERP mają stan:

  • Potwierdzone
  • W realizacji
  • Zrealizowane
  • Zamknięte
  • Anulowane
Uwaga
Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.

Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Dokumenty wystawione dla danego kontrahenta

Dostępne statusy dokumentów ZS w systemie ERP zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:

 – dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZS.

 – dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZS który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.

– ZS otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce: Koszyk.

Na zakładce: Koszyk dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej.

Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk

Po naciśnięciu na przycisk   zostanie otwarta sekcja z informacjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.

Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZS

Na pozycjach ZS możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP Altum:

Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.

Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, korygowanie pozycji

Dodanie nowej pozycji do dokumentu

Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, dodanie nowej pozycji do dokumentu

Usunięcie pozycji z dokumentu

Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, usunięcie pozycji z dokumentu

Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

 

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji.

Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, zmiany na ZS dokonane w systemie ERP

W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZS. Po naciśnięciu na przycisk  zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej.

Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZS

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.

Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, mała kalkulacja

Czy ten artykuł był pomocny?