Definicje wydruków

W aplikacji zostały przygotowane przykładowe wydruki, które można dowolnie modyfikować i dostosowywać do wymagań Klienta.

Wskazówka
Definicje wydruków dokumentów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts.
Wskazówka
Definicje wydruków raportów znajdują się domyślnie w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP, np. xl11.

Każdy wydruk składa się z trzech części:

 • Data – zapytania wyciągające dane wykorzystywane na wydruku,
 • Layout – układ wydruku,
 • Style – styl wydruku (czcionki, kolory itp.).
Uwaga
Podczas synchronizacji definicji wydruków na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji wydruku należy wykonać dowolną modyfikację.

 

Dodanie nowej definicji wydruku dokumentu

Aby dodać nowy wydruk należy utworzyć jego definicję tworząc pliki Data, Layout i Style, następnie zapisać je w formacie xml.

Istnieje możliwość dodania kilku definicji dla jednego dokumentu. Przykładowo dla dokumentu Zamówienie Sprzedaży istnieje standardowa definicja składająca się z plików:

 • 1#SalesOrder#data#Wydruk_domyślny.xml
 • 1#SalesOrder#layout#Wydruk_domyślny.xml
 • 1#SalesOrder#style#Wydruk_domyślny.xml

Należy dodać nową zmodyfikowaną definicję zmieniając w nazwie plików liczbę 1 na taką, która wśród definicji nie istnieje oraz frazę Wydruk_domyślny na wybraną przez siebie nazwę definicji, np:

 • 45#SalesOrder#data#Mój_wydruk.xml
 • 45#SalesOrder#layout#Mój_wydruk.xml
 • 45#SalesOrder#style#Mój_wydruk.xml

Po tych czynnościach podczas wydruku dokumentu mamy możliwość wyboru definicji wydruku:

Wybór definicji wydruku
Uwaga
W przypadku zapisu definicji wydruku w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8.

Dodanie nowej definicji wydruku raportu

W celu dodania definicji wydruku raportu w katalogu Printouts i podkatalogu odpowiednim dla systemu ERP należy utworzyć pliki Data, Layout i Style zawierając w nazwie Id raportu z katalogu Reports serwera synchronizacji. Przykładowo, aby utworzyć definicję wydruku dla raportu Sprzedaż w okresach należy raport ten odszukać w katalogu Reports, nosi on nazwę 3#SalesInPeriods#pol.xml. Kolejno w katalogu Printouts i odpowienim podkatalogu utworzyć jego definicję tworząc pliki data, layout i style zawierając w nazwie jego Id:

 • 46#Report#data#3#Moj_wydruk.xml
 • 46#Report#layout#3#Moj_wydruk.xml
 • 46#Report#style#3#Moj_wydruk.xml

Po tych czynnościach w aplikacji pojawi się możliwość wydruku raportu Sprzedaż w okresach.

Usunięcie definicji wydruku

Aby usunąć istniejący wydruk, należy zmienić ID wszystkich jego elementów na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji i wykonać synchronizację.

 

Zmiana ID wydruku na ujemne

Licznik wydruków

Funkcjonalność licznika wydruków PDF umożliwia ewidencjonowanie wydrukowanych dokumentów danego typu. Dzięki niej będzie można sprawdzić na bazie mobilnej, które dokumenty zostały wydrukowane i ewentualnie według potrzeby będzie można zablokować możliwość edycji już wydrukowanych dokumentów. Dla potrzeb funkcjonalności na bazie mobilnej została dodana tabela RealizedPrintout, w której można odszukać dokładną datę i godzinę wydruku, rodzaj obiektu, liczbę kopii itp.

Informację o liczbie wydruków będzie można wykorzystać w raportach, np. ilość wydrukowanych dokumentów ZS danego dnia.

Dodatkowe informacje na wydrukach

Na wszystkich wydrukach dostępnych z poziomu aplikacji wprowadzone są dodatkowe informacje, które dotyczą:

 • numeru wydruku,
 • identyfikatora określającego, że wydruk został stworzony w aplikacji mobilnej,
 • liczby kopii wydruku,
 • identyfikatora operatora.

Dodatkowe dane pozwalają na dokładniejszą weryfikację wydruków wykonanych z poziomu aplikacji przez przedstawicieli.

Czy ten artykuł był pomocny?