Parking

Parking

Parking jest to lista dokumentów niezatwierdzonych, umożliwia ona powrót do danego dokumentu w celu jego dalszej realizacji w każdej chwili. Funkcjonalność parkingu umożliwia również pracę nad jednym dokumentem na kilku stanowiskach. Aby zapobiec jednoczesnej edycji jednego dokumentu na kilku stanowiskach, oryginalny zaparkowany dokument nie jest edytowany, natomiast Comarch mPOS pobiera dane dokumentu z parkingu i tworzy ich kopię.

Kontynuowane dokumenty są zapisywane na parkingu automatycznie (domyślnie co 1 minutę) aby użytkownik nie utracił efektów swojej pracy na przykład przez rozładowanie baterii urządzenia z zainstalowaną aplikacją Comarch mPOS.

Jednak aby zezwolić na kontynuowanie dokumentów z parkingu na innym stanowisku w przypadku, gdy nie jest to możliwe na stanowisku, z którego pochodzi dokument (np. wyładowanie baterii, nieodwracalne uszkodzenie), można nadać użytkownikom uprawnienie: Zezwalaj na kontynuowanie zablokowanych dokumentów z parkingu w aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatora w systemie Comarch ERP Enterprise.

Przycisk [Parkuj] dostępny jest na przykład z poziomu generowania dokumentu przyjęcia z zamówienia zakupu.

Przycisk [Parkuj] w oknie przyjęcia zamówienia

Dokument zaparkowany posiada pod statusem dokumentu logo parkingu.

Logo parkingu

 

Automatyczny zapis na parking

Mechanizm automatycznego zapisu dokumentów podczas przyjęcia wykonywany jest jeśli urządzenie jest:

  • offline, to dokument zapisywany jest w lokalnej pamięci urządzenia
  • online, to dokument zapisywany jest na parkingu usługi DataService

Jeśli nastąpi nieoczekiwane zamknięcie aplikacji Comarch mPOS, możliwy jest powrót do edycji ostatniej zapisanej wersji dokumentu z poziomu parkingu.

Czy ten artykuł był pomocny?