Podsumowanie sprzedaży

Podsumowanie sprzedaży

Kafel [Podsumowanie sprzedaży] uruchamiany jest z widoku Start oraz Sprzedaż, znajdującym się w menu bocznym.

 • głównego okna aplikacji -> sekcja Sprzedaż -> kafel [Podsumowanie sprzedaży]
Kafel [Podsumowanie sprzedaży] w głównym oknie mPOS
 • menu bocznego –> kafel [Sprzedaż] -> kafel [Podsumowanie sprzedaży]
Kafel [Podsumowanie sprzedaży]

Jeśli danego dnia na urządzeniu było otwartych więcej niż jedna sesja, to poprzedza go widok Wybór sesji.

Okno podsumowanie sprzedaży

Widok Wybór sesji w pierwszym oknie pozwala na wybór z listy sesji z aktualnego dnia. Sesje uporządkowane są od aktualnej do najstarszej. Sesje wyświetlane są jako pozycje z kodem sesji oraz datą (godziną) jej trwania. Pozycja bez daty końcowej jest aktualną sesją.

Po wybraniu sesji pojawia się widok Podsumowanie sprzedaży, który prezentuje:

 • Kod sesji – który można zmienić za pomocą przycisku [Zmień] otwierając inną zmianę z danego dnia
 • Stan kasy – wraz z informacją i przyjętych płatnościach
 • Podsumowanie sprzedaży – wraz z informacją o wartości podsumowania w cenie regularnej, w walucie systemowej

Jeśli jesteśmy w aktywnej sesji dodatkowo wyświetlany jest przycisk [Zamknij sesje], który powoduje zamknięcie bieżącej sesji i wylogowanie z aplikacji.

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk kalendarz. Pozwala on na określenie dnia z którego ma zostać wyświetlone podsumowanie sprzedaży. Data ta ogranicza możliwy wybór sesji w polu z kodem sesji za pomocą przycisku [Zmień].

Kalendarz na podsumowaniu stanowiska

Kafel stan kasy pokazuje aktualny stan kasy w walucie systemowej oraz ilość przyjętych płatności.

 

Kafel [Podsumowanie sprzedaży] prezentuje informacje dotyczące transakcji sprzedaży przeprowadzonych podczas sesji. Kliknięcie w kafel spowoduje otwarcie widoku Podsumowanie sprzedaży z informacjami:

 • Sprzedaż łącznie – suma przeprowadzonych transakcji oraz suma przeprowadzonych transakcji w cenie regularnej.
 • Liczba wystawionych dokumentów handlowych
 • Średnia ilość artykułów na dokumencie
 • Wartość udzielonych rabatów
 • Procent udzielonych rabatów
 • Średnia wartość sprzedaży
 • Średnia wartość produktu
Podsumowanie sprzedaży

 

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?