Podsumowanie sprzedaży

Widok Podsumowanie sprzedaży uruchamiany jest z widoku Sprzedaż oraz Start.
Jeśli danego dnia na urządzeniu było otwartych więcej niż jedna sesja, to poprzedza go widok Wybór sesji.

Widok Wybór sesji w pierwszym oknie pozwala na wybór z listy sesji z aktualnego dnia. Sesje uporządkowane są od aktualnej do najstarszej. Sesje wyświetlane są jako pozycje z kodem sesji oraz datą (godziną) jej trwania. Pozycja bez daty końcowej jest aktualną sesją.

Po wybraniu sesji pojawia się widok Podsumowanie sprzedaży, który prezentuje:

  • Kod sesji
  • Stan kasy
  • Podsumowanie sprzedaży

Jeśli jesteśmy w aktywnej sesji dodatkowo wyświetlany jest przycisk [Zamknij sesje], który powoduje zamknięcie bieżącej sesji i wylogowanie z aplikacji.

W prawym górnym rogu znajduje się przycisk kalendarza. Pozwala on na określenie dnia z którego ma zostać wyświetlone podsumowanie sprzedaży. Data ta ogranicza możliwy wybór sesji w polu z Kodem sesji za pomocą przycisku [Zmień].

Kafel stan kasy pokazuje aktualny stan kasy w walucie systemowej oraz ilość przyjętych płatności.

 

Kafel Podsumowanie sprzedaży wadzonych podczas sesji. Kliknięcie w kafel spowoduje otwarcie widoku Podsumowanie sprzedaży z informacjami:

  • Sprzedaż łącznie – suma przeprowadzonych transakcji oraz suma przeprowadzonych transakcji w cenie regularnej.
  • Liczba wystawionych dokumentów handlowych
  • Średnia ilość artykułów na dokumencie
  • Wartość udzielonych rabatów
  • Procent udzielonych rabatów
  • Średnia wartość sprzedaży
  • Średnia wartość produktu

Czy ten artykuł był pomocny?