Jak podpisać e-Sprawozdanie Finansowe profilem zaufanym z ePUAP?

image_print

Aby podpisać e-Sprawozdanie Finansowe podpisem zaufanym ePUAP postępuj zgodnie z krokami opisanymi w tym artykule.

Uwaga
W przypadku korzystania z podpisu kwalifikowanego oraz profilu zaufanego ePUAP w pierwszej kolejności rekomendowane jest podpisanie dokumentu profilem zaufanym ePUAP, a następnie podpisanie dokumentu podpisem kwalifikowanym.

 

Krok 1

Wejdź na stronę serwisu polskiego rządu.

Krok 2

Kliknij w przycisk Podpisz dokument.

Krok 3

Wybierz sposób logowania za pomocą profilu zaufanego

Krok 4

Po wybraniu sposobu logowania profilem zaufanym automatycznie otworzy się strona z możliwością zalogowania się do ePUAP-u. Zaloguj się za pomocą hasła lub wskaż odpowiedni bank.

Krok 5

Po zalogowaniu automatycznie otworzy się strona obywatel.gov.pl.

Kliknij w przycisk Wybierz dokumenty z dysku.

Należy tutaj wskazać plik z e-Sprawozdaniem Finansowym w formacie xml.

Uwaga
Rozmiar załącznika nie może przekraczać 10 MB.

Krok 6

Po prawidłowym wczytaniu pliku pojawi się komunikat „Dokument został poprawnie dodany”.

Z tego miejsca masz możliwość dodania własnego podpisu oraz weryfikacji czy plik posiada już jakiś podpis.

Aby podpisać plik, kliknij w przycisk Dodaj podpis.

Krok 7

Ponownie otworzy się strona obywatel.gov.pl, w której należy się zalogować.

Po zalogowaniu wybierz Podpisz podpisem zaufanym.

Po tej operacji pojawi się okno autoryzacji podpisania profilem zaufanym i prośba o zalogowanie i potwierdzenie smsem lub kodem ze zdrapki.

Krok 8

Po wykonaniu tych czynności pojawi się komunikat „Twój dokument został poprawnie podpisany”.

Z tego miejsca można przeglądać złożone podpisy oraz zapisać na dysku plik z e-Sprawozdaniem Finansowym za pomocą opcji Zapisz.

Uwaga
Plik podpisany zapisywany jest domyślnie z tą samą nazwą co wybrany plik do podpisywania! Podczas zapisywania pliku masz możliwość zmiany nazwy pliku podpisanego oraz wskazania, gdzie ma się zapisać plik.

Czy ten artykuł był pomocny?