Załącznik PIT-28/A

image_print

Załącznik dotyczy osób rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną na własne nazwisko oraz najem. Na deklaracji PIT‑28/PIT-28S liczba załączników dla PIT‑28/A jest automatycznie wprowadzana jako „1”, jeżeli:

  • w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT‑28 zostanie wybrana „działalność gospodarcza” oraz udział właściciela w kwotach indywidualnych wynosi 100%,
  • w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT‑28 zostanie wybrany najem.

Dla działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko (udział 100%) wartości zapisów z ewidencji ryczałtowej wprowadzonej w ciągu roku oraz wartości uzupełnione w Kwotach indywidualnych właściciela przenoszone są do odpowiednich pól załącznika zgodnie ze stawką ryczałtu.

Dla najmu wartości zapisów z ewidencji ryczałtowej wprowadzonej w ciągu roku również przenoszone są do odpowiednich pól załącznika zgodnie ze stawką ryczałtu.

Pola, dla których wartości są przenoszone z zapisów ewidencji ryczałtowej lub Kwot indywidualnych właściciela są zablokowane do edycji.

Jeżeli udziały wspólnika w działalności podstawowej są różne od 100% oraz do Ewidencji ryczałtowej wprowadzono zapisy w stawce 2% to na załączniku PIT-28/A wartość przychodów w poz. Ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych wyliczana jest na podstawie zapisów wprowadzonych do Ewidencji ryczałtowej, a nie na podstawie kwot wykazanych na zaliczkach na PIT-28 w poz. Przychód podatnika wg stawki 2%. Kwota na załączniku PIT-28/A podlega edycji.

Przychody określone przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy są wprowadzane na formularz ręcznie.

W przypadku, gdy załącznik PIT‑28/A jest generowany automatycznie pola opisowe: Rodzaj prowadzonej działalności, Identyfikator REGON oraz Miejsce prowadzenia działalności są uzupełniane na podstawie danych z konfiguracji (System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT‑28), a pola są zablokowane do edycji.

Formularz PIT 28/A

Czy ten artykuł był pomocny?