Załącznik PIT-O

image_print

Na formularzu PIT/O wykazywane są odliczenia od dochodu (przychodu) oraz odliczenia od podatku. Formularz składają podatnicy rozliczający się na deklaracjach PIT‑28/PIT-28S, PIT‑36/PIT-36S oraz PIT‑37.

Formularz PIT/O – zakładka 1

Po zaznaczeniu parametru Uzupełniam dane małżonka i wprowadzeniu numeru PESEL, automatycznie uzupełniana jest data urodzenia małżonka.

Wartości w pozycjach od 11 do 21, 25, 31 i 32 oraz 36, 45 i 46 przenoszone są z kwot indywidualnych właściciela.

Pola dotyczące wydatków na nabycie nowych technologii oraz ulg z tytułu wychowywania dzieci są niedostępne do edycji, ponieważ nie dotyczą rozliczenia w formie ryczałtu.

Jeśli opis rodzaju dodatkowych ulg od przychodu i podatku został wprowadzony w kwotach do deklaracji podatnika, zostanie on przeniesiony na załącznik automatycznie.

Razem odliczenia od dochodu – wartość przenoszona jest na poz. 76 deklaracji PIT‑28/PIT-28S,

Razem odliczenia od podatku – wartość przenoszona jest na poz. 116 deklaracji PIT‑28/PIT-28S.

Pola w sekcji D muszą być uzupełnione ręcznie.

Formularz PIT/O – zakładka 2
Formularz PIT/O – zakładka 3

Czy ten artykuł był pomocny?