Załącznik PIT-28/B

image_print

Załącznik dotyczy osób rozliczających działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki.

W związku z tym, jeżeli w System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT­­‑28 została wybrana działalność gospodarcza oraz udział właściciela w kwotach indywidualnych jest mniejszy niż 100% na deklaracji PIT‑28 jako liczba załączników dla załącznika PIT‑28/B automatycznie jest wstawiana wartość „1”.

Jeśli załącznik jest dodawany automatycznie podczas przeliczania deklaracji, dane do sekcji C.1 są pobierane z konfiguracji oraz z zapisów ewidencji ryczałtowej, a niektóre pola są zablokowane do edycji:

  • Nazwa pełna spółki oraz Rodzaj prowadzonej działalności są pobierane z konfiguracji: System/ Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ PIT‑28;
  • Dana działalność jest tyle razy wykazywana ile było zmian udziałów.
Formularz PIT-28B – zakładka 1

Dane w polach od 11 do 16 są pobierane z bazy (zapisy ewidencji ryczałtowej) – informacje o kwotach przychodów w ramach poszczególnych stawek ryczałtu, pola niedostępne do edycji;

W polach od 17 do 22 użytkownik sam wprowadza wartość przychodów (art.17 ustawy);

Dla poz. od 30 do 35 (art. 17) proponowane kwoty są wartością przychodów według stawek w poz. Od 17 do 22 pomnożoną przez ogólny udział podatnika w poz. 9 , ale pole jest edytowalne i istnieje możliwość zmiany.

Dla wspólnika posiadającego udziały także w innej spółce dane w sekcji C.2. uzupełniają się automatycznie na podstawie Kwot indywidualnych wspólnika lub  należy je uzupełnić ręcznie.

Formularz PIT-28B – zakładka 2

Jeśli załącznik jest wskazany przez użytkownika ręcznie jako dodatkowy to zarówno pola w sekcji C.1, jak i C.2 są dostępne do edycji.

Formularz PIT-28B – zakładka 3

Sekcja C.3 jest podsumowaniem poprzednich: C.1C.2.:

Wartość przychodów ujętych w podsumowaniu załącznika PIT‑28/B (poz. od 36 do 41) jest przenoszona do odpowiednich pól deklaracji PIT‑28 odpowiednio dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki lub przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy.

Czy ten artykuł był pomocny?