Załącznik PIT/WZR

image_print

Dane na załączniku PIT/WZR użytkownik powinien uzupełnić ręcznie. Po rozwinięciu dodatkowego menu (czarna strzałka obok plusa) dostępne są opcje: Dodaj niezapłaconą wierzytelność, Dodaj niezapłacone zobowiązanie, Dodaj zapłaconą wierzytelność, Dodaj zapłacone zobowiązanie. Nie ma możliwości dodania pozycji bez uzupełnionego numeru dokumentu. Data wybrana w kolumnie Termin płatności nie może być wcześniejsza niż data wystawienia. W kolumnie Kwota należy uzupełnić kwotę podlegającą korekcie (przyjmuje zawsze wartości dodatnie). W przypadku zapłaconych zobowiązań i wierzytelności istnieje możliwość wskazania daty zapłaty (nie może być wcześniejsza niż termin płatności) oraz określenia kiedy dokument został uregulowany (w trakcie roku czy po roku podatkowym).

Istnieje możliwość kopiowania pozycji na załączniku PIT/WZR za pomocą skrótu klawiszowego <Ctrl>+<Insert>. Skopiowana pozycja trafia do tej samej grupy co dokument kopiowany.

Załącznik PIT/WZR

Z poziomu formularza PIT-28 istnieje możliwość wyboru wydruku Deklaracja PIT/WZR (zbiorcza), na którym na jednym formularzu drukowane są wszystkie pozycje.

Czy ten artykuł był pomocny?