Ostrzeżenie (32280) Nie można anulować dokumentu. Raport został zamknięty. Nie można usuwać jego zapisów k/b.

Komunikat pojawia się przy próbie anulowania dokumentu z formą płatności gotówka lub karta, do którego jest wygenerowany zapis kasowo/bankowy, znajdujący się w już zamkniętym raporcie kasowo/bankowym i gdy w System/Konfiguracja/ Firma/ Kasa/Bank/ Parametry, zaznaczony jest parametr: Kasowanie rozliczeń przy kasowaniu i anulowaniu dokumnetów. Aby móc anulować dokument, należy odnaleźć raport kasowo/bankowy, w którym znajduje się zapis i odznaczyć check „Zamknięty”.

Czy ten artykuł był pomocny?