Informacja (34977) „Jeśli chcesz wyświetlić listę z proponowanymi fakturami cyklicznymi skontaktuj się z Administratorem w celu nadania dostępu do listy propozycji faktur cyklicznych na karcie operatora.”

Komunikat pojawia się w sytuacji, kiedy w menu System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy na karcie Operatora w zakładce Parametry cd nie jest zaznaczony parametr Dostęp do listy propozycji faktur cyklicznych. Po zaznaczeniu parametru w konfiguracji, po kliknięciu w informację o proponowanych fakturach cyklicznych wyświetli się lista z propozycjami faktur cyklicznych.

Czy ten artykuł był pomocny?