Informacja (34971) Błąd agregowania dokumentów! [nr dokumentu]: Nie można utworzyć dokumentu. Zaznaczone dokumenty mają różny rodzaj transakcji.

Komunikat pojawia się przy próbie przekształcenia kilku dokumentów, gdy co najmniej jeden z przekształcanych dokumentów ma wybrany rodzaj transakcji inny od pozostałych (formularz dokumentu, zakładka [Kontrahent], pole Rodzaj transakcji).

Czy ten artykuł był pomocny?