Komunikat ID 34441 „Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.”

Jeśli po wydaniu towaru z magazynu, korygujemy dostawę, którą ten towar został wprowadzony na magazyn, wówczas tworzona jest korekta kosztu (WZKK), która koryguje odpowiednio koszt zakupu wydawanego towaru. Dokument WZKK jest powiązany zarówno z dokumentem przychodowym, jak i rozchodowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Co to jest WZKK i kiedy powstaje?

 

Przykład
  •  Poprzez Przyjęcie Zewnętrzne wprowadzamy na magazyn 1 szt. towaru T.
  •  Dokumentem Wydania Zewnętrznego zdejmujemy z magazynu 1 szt. Towaru T.
  • Do Przyjęcia Zewnętrznego tworzymy korektę wartości zmieniającą cenę towaru T. Podczas zapisu PZKOR
    tworzony jest automatycznie dokument korekty kosztu WZKK (widoczny na liście Wydań Zewnętrznych) – powiązany zarówno z PZKOR, jak i z WZ.
  • Do Wydania Zewnętrznego tworzymy korektę.
  • Podczas próby anulowania PZKOR wyświetlony zostanie komunikat: Nie można anulować dokumentu! Dokument jest powiązany z dokumentem WZKK (korekta kosztów), do którego istnieją późniejsze korekty. Anuluj późniejsze korekty.

 

Rozwiązanie:
Aby anulować PZKOR, otwórz ten dokument, przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu WZKK. Z tego poziomu poprzez przycisk – Podgląd otwórz ten dokument WZKK. Przejdź na zakładkę [Dokumenty], w tabeli Dokumenty powiązane sprawdź numer dokumentu rozchodowego skojarzonego z tym WZKK. Analogicznie, z tego poziomu otwórz do podglądu dokument rozchodowy i ponownie przejdź na zakładkę [Dokumenty]. W tabeli Dokumenty powiązane widoczny jest numer korekty do tego dokumentu rozchodowego.

Aby anulować pierwotnie zamierzony dokument (w podanym przykładzie PZKOR), należy najpierw anulować korektę do dokumentu rozchodowego (WZKOR). Jeśli korekta dokumentu rozchodowego jest skojarzona z korektą Faktury Sprzedaży, należy anulować FSKOR (WZKOR zostanie wówczas anulowana przez program automatycznie).

Czy ten artykuł był pomocny?