Informacja (34400) „Błąd agregowania dokumentów!, [numer dokumentu]:Nie można agregować dokumentów liczonych różnymi metodami (brutto/netto).”

Komunikat ten pojawia się przy próbie agregacji dokumentów, które zostały wystawione z różnymi algorytmami naliczania podatku VAT (brutto/netto).

Aby sprawdzić wg jakiego algorytmu wystawiony został dokument należy z poziomu otwartego formularza na zakładce Ogólne sprawdzić wartość w polu .

Program blokuje możliwość agregacji, jeżeli wartości tego pola nie są takie same.

Czy ten artykuł był pomocny?