Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Dokument został wyeksportowany.”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokument wyeksportowany. Standardowo operator nie ma możliwości anulowania dokumentu o takim statusie. Istnieje możliwość nadania takich uprawnień poszczególnym operatorom. Można to zrobić na karcie operatora w lokalizacji: System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy na zakładce Parametry poprzez zaznaczenie parametru Zmiana dokumentów wyeksportowanych, opcja ta jest dostępna w dziale związanym z pracą rozproszoną.

Czy ten artykuł był pomocny?