Komunikat ID 25124 „Nie można anulować dokumentu. Nie można anulować dokumentu zaksięgowanego do dziennika (DekretyNag).”

Komunikat ten pojawia się w momencie, gdy próbujemy anulować dokumenty, które zostały zaksięgowane do księgowości kontowej (dokument wyświetla się na liście na niebiesko). Aby możliwe było anulowanie tego dokumentu należy wcześniej usunąć zapis księgowy, wybierając na liście dokumentów opcję „Usuń zapis księgowy” – dostępną w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy). Po usunięciu zapisu księgowego, dokument będzie wyświetlany na liście na czarno i możliwe będzie jego anulowanie.

Jeżeli wystąpi sytuacja, w której dokument jest w kolorze czarnym a nadal nie ma możliwości anulowania dokumentu należy wówczas pobrać i zainstalować najnowsze Service Pack do SQL Serwer.

Czy ten artykuł był pomocny?