Ostrzeżenie(24466) „Nie można naliczyć tego limitu- pracownik nie jest zatrudniony jako pracownik młodociany w roku 2021.”

Komunikat występuje w przypadku próby dodania limitu  ‘Urlop wypoczynkowy (młodociany)’ pracownikowi, który nie jest pracownikiem młodocianym czyli ma ustawiony rodzaj zatrudnienia inny niż:

  • Uczeń i roku,
  • Uczeń II roku,
  • Uczeń III roku,
  • Młodociany – przyuczenie.

Wspomniane ustawienie znajduje się na formularzu danych kadrowych na zakładce [3.Etat].

Czy ten artykuł był pomocny?