Czy istnieje możliwość importu schematów i zestawień księgowych z innej bazy danych?

image_print

W celu wykonania takiego importu należy w menu Narzędzia/Importy/Importy z innej bazy danych wybrać bazę wzorcową oraz wskazać odpowiednie elementy importu.

W wersji 2021.0 wprowadzono możliwość przeniesienia części danych słownikowych oraz ustawień parametrów konfiguracji z istniejącej do nowo zakładanej firmy podczas zakładania nowej firmy. W kreatorze konfiguracji można wskazać bazę firmową, z której ustawienia mają zostać skopiowane. Jeżeli konfigurujemy obszar Księgowość w tym miejscu jest możliwość zaznaczenia opcji Zestawienia Księgowe, aby zostały one skopiowane do nowej bazy firmowej.

Czy ten artykuł był pomocny?