Czy w programie jest dostępny raport GUS Z – 03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

image_print

Tak, wydruk jest możliwy do wykonania z poziomu [Płace i Kadry/Podgląd wydruku lub Wydruk danych/ Wydruki do GUS/ Z – 03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu].

W sprawozdaniu są wykazywane następujące dane dotyczące przedsiębiorstwa:

  • Przeciętna liczba zatrudnionych,
  • Pracujący w głównym miejscu pracy w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego,
  • Czas faktycznie przepracowany,
  • Kwota wynagrodzenia brutto,
  • Kwoty wypłat z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej w spółdzielni,
  • Kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  • Kwota składek społecznych finansowanych przez pracowników.

Raport jest możliwy do wykonania za okres od początku wskazanego przez Użytkownika roku do końca pierwszego, drugiego lub trzeciego kwartału.

Czy ten artykuł był pomocny?