Dlaczego podstawa chorobowego została wyliczona z bieżącego miesiąca (bieżącej wypłaty)?

image_print

Podstawa chorobowego może być wyliczana z bieżącego miesiąca (na Formularzu podstawy obliczeniowej jest zaznaczona opcja „Podstawa wyliczona z bieżącej wypłaty’), w sytuacji gdy ustalana jest:

 • w pierwszym miesiącu zatrudnienia,
 • w drugim miesiącu zatrudnienia, jeżeli zatrudnienie rozpoczęło się w trakcie miesiąca,
 • po zmianie wymiaru etatu.

Jeśli powyższe sytuacje nie miały miejsca i pracownik powinien mieć podstawę wyliczoną z dłuższego okresu, na wyliczenie podstawy z bieżącego miesiąca mogą mieć wpływ niepoprawne lub niekompletne dane pracownika, a także ustawienia w konfiguracji programu, np:

  • brak lub niepoprawnie wprowadzona informacja o ubezpieczeniu pracownika – należy zweryfikować zapisy na Formularzu danych pracownika na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] w każdym z zapisów historycznych;
  • wpisanie informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na Formularzu danych pracownika – na zakładce [4 Ubezpieczenie (etat)] wpisano niepotrzebną/niepoprawną informacji o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
  • ustawienie w konfiguracji firmy naliczania średniej do chorobowego z bieżącego miesiąca – z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Zasiłki w polu Okres wyliczania podstawy (liczba miesięcy) wprowadzono 0;
  • brak informacji o dniach pracy w Zestawieniu czasu pracy (jeśli pracownik jest rozliczany „wg zestawienia”);
  • niepoprawny okres ‘od-do’ na listach płac – listy płac powinny być tworzone za pełne miesiące np. 1.05 – 31.05;
  • brak naliczonych wypłat za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak naliczonego składnika ‘Wynagrodzenie zasadnicze’ w wypłatach za miesiące poprzedzające nieobecność;
  • brak lub niepoprawny kod tytułu ubezpieczenia w wypłatach poprzedzających nieobecność – na Formularzu wypłaty, na zakładce [4 Ubezpieczenie] nie jest zapisany kod lub jest widoczny niepoprawny kod, np. kod 3000 XX;
  • brak informacji o czasie pracy za miesiące poprzedzając nieobecność dla wypłat (BO) importowanych do programu – jeśli były importowane BO do chorobowego i pracownik jest rozliczany wg zestawienia, to w okresie, za który był wykonywany import BO w danych kadrowych pracownika (w zapisach historycznych pracownika) powinna być ustawiona opcja rozliczania czasu pracy ‘wg kalendarza’ lub powinny być uzupełnione zestawienia czasu pracy za miesiące wliczane do podstawy chorobowego;
  • import wynagrodzeń za pomocą pracy rozproszonej – wypłaty zaimportowane pracą rozproszoną nie są uwzględniane przy wyliczaniu chorobowego.

Czy ten artykuł był pomocny?