Jak naliczyć przychód z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika, gdy podatek od składek naliczany jest na podstawie składek z poprzedniego miesiąca ?

image_print

O automatycznym naliczeniu przychodu z tytułu PPK po zwolnieniu pracownika decyduje zaznaczenie parametru Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika, dostępnego z poziomu Start/ Konfiguracja/ Firma/ Płace/ Parametr/ 2. Naliczanie wypłat.

Parametr jest aktywny (istnieje możliwość jego zaznaczenia), gdy nie jest zaznaczony parametr Nalicz podatek od składek PPK na podstawie składek z bieżącej wypłaty.

Jeśli parametr „Przychód z tytułu PPK liczony automatycznie po zwolnieniu pracownika” będzie zaznaczony, a pracownik w zapisie historycznym przypadającym na okres naliczanego wynagrodzenia ma odnotowana datę zwolnienia (i nie ma wpisanej informacji o przedłużeniu zatrudnienia), wówczas w momencie naliczania wypłaty za ostatni okres zatrudnienia zostanie automatycznie (w tle) utworzona lista płac o rodzaju ‘Przych. PPK po zwolnieniu’, na której pracownikowi zostanie naliczona wypłata.

W wypłacie zostanie naliczony element ‘Przychód z tytułu PPK’ odpowiedni dla rodzaju przychodu naliczonego w ostatniej wypłacie (Przychód z tytułu PPK/E dla wypłat etatowych, przychód PPK powiązany z daną umową w przypadku umów cywilnoprawnych) – w wysokości wynikającej ze składek PPK finansowanych przez pracodawcę z ostatniej wypłaty.

Kwota przychodu PPK naliczonego po zwolnieniu pracownika jest automatycznie uaktualniana w przypadku zmiany kwot lub elementów wypłaty za ostatni miesiąc zatrudnienia mających wpływ na kwotę składek PPK.

Uwaga
Od tego przychodu nie zostanie naliczona zaliczka podatku, ponieważ od przychodu PPK powstałego po okresie zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy nie będzie już możliwości pobrania zaliczki na podatek.

Czy ten artykuł był pomocny?