Formularz faktury cyklicznej

image_print

Nowy wzorzec faktury cyklicznej można dodać będąc na liście faktur cyklicznych.

Formularz faktury cyklicznej składa się z sześciu zakładek: [Ogólne], [Nagłówek faktury], [Podmioty], [Pozycje faktury] , [Dokumenty] oraz [Atrybuty].

Obsługiwany jest przez przyciski:

 Zapisz zmiany

Zamknij okno

Generuj faktury cykliczne wg wzorca

Formularz obsługują standardowe przyciski, opisane szczegółowo w rozdziale Standardy w programie niniejszego podręcznika.

Czy ten artykuł był pomocny?