Handel z magazynem

image_print
Informacja
Wersja 2024.2 jest ostatnią wspierającą integrację Comarch ERP Optima Offline (stanowisko handlowe dla Comarch ERP XL).

Zmiany

 1. SENT. Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 9 października 2023r. poszerzono katalog towarów (odpadów) objętych monitorowaniem w SENT. Program Comarch ERP Optima, został dostosowany do tego rozporządzenia.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Dodano możliwość edycji danych na zakładce KSeF, dostępnej na formularzach dokumentów wysyłanych do KSeF i odbieranych z KSeF.
  • Dokumenty zakupowe
   W przypadku dokumentów zakupowych, na formularzach dokumentów wprowadzanych ręcznie udostępniono zakładkę [KSeF], z możliwością edycji pól. Wprowadzone w tym miejscu dane są przenoszone do Rejestru VAT. Jeżeli dokument zostanie pobrany z KSeF, dane na zakładce [KSeF] nadal będą zablokowane do edycji.
  • Dokumenty sprzedażowe
   Dla dokumentów sprzedażowych,  wprowadzono nowy parametr Poza systemem. Parametr jest dostępny na zakładce [KSeF], na formularzach dokumentów. Po zaznaczeniu tego parametru, pola dostępne na zakładce będą możliwe do edycji. Zaznaczenie parametru spowoduje również ustawienie dla dokumentu statusu Poza systemem.
 3.  Zlecenie Nadania Przesyłki.
  • Uwzględniono blokady dostępu operatora przy tworzeniu przesyłek kurierskich.
  • Umożliwiono pobieranie adresu nadawcy ze Zlecenia Nadania Przesyłki w przypadku wysyłki za pośrednictwem paczkomatu oraz punktów POP, gdzie operatorem jest Inpost Paczkomat lub Allegro.
 4. sPrint. Dodano nowy wydruk Zamówienie u dostawcy (sPrint).

Poprawiono

 1. Dodawanie pozycji na dokumencie. Poprawiono działanie dodawania pozycji na dokumencie w przypadku ustawienia edycja na liście.
 2. KSeF – Krajowy System e-Faktur. Do KSeF wysyłany jest rachunek bankowy dokładnie w takim formacie, w jakim został wprowadzony w programie Comarch ERP Optima. Jeśli prefiks kraju (np. PL) przed numerem rachunku nie został wprowadzony w programie, nie zostanie wysłany do KSeF.
 3. Wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat. Poprawiono wydruk Dokumenty niezakwalifikowane do Intrastat dla kontrahenta o rodzaju transakcji Procedura OSS.
 4. Comarch Shipping. Przywrócono prawidłowe działanie usuwania Zlecenia Nadania Przesyłki w Comarch Optima, jeżeli Zlecenie Nadania Przesyłki zostało usunięte z poziomu Comarch Shipping.
 5. Zlecenie Nadania Przesyłki. Poprawiono pobieranie punktów odbioru na Zlecenie Nadania Przesyłki dla Poczty Polskiej.

Czy ten artykuł był pomocny?