Ogólne

image_print

Zmiany

 1. Pliki JPK_V7 pole P_60. Jeżeli w pliku JPK_V7 zaznaczone zostało pole P_59 (Wniosek na zaliczenie podatku na poczet przyszłych zobowiązań), wymagane jest wpisanie w polu P_60 (Wysokość zwrotu do zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych) wartości większej od 0.
 2. Kontrahenci – operacje seryjne. Na liście kontrahentów zmieniono nazwę operacji seryjnej Zaznacz/ odznacz parametr Zgoda na automatyczną wysyłkę faktur na: Zmień zgodę na automatyczną wysyłkę faktur.
 3. Stawki VAT. Zmieniono stawkę podatku VAT dla Estonii z 20% na 22%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Estonii w wysokości 22%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
  Zmieniona została również stawka podatku VAT dla Republiki Czeskiej z 15% na 12%. Jeżeli Użytkownik we wcześniejszej wersji programu dodał samodzielnie w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Stawki VAT stawkę podatku VAT dla Republiki Czeskiej w wysokości 12%, taka stawka jest usuwana podczas konwersji bazy danych.
 1. Połączenie z serwerem baz danych. W kreatorach podłączania, odtwarzania i tworzenia baz danych dodano weryfikację wprowadzanej nazwy serwera SQL.
  Jeżeli nie zgadza się ona z nazwą, z jaką został zainstalowany serwer SQL (nazwa zwrócona z serwera poprzez zmienną @@SERVERNAME), wówczas program zaktualizuje wprowadzoną nazwę oraz w razie potrzeby założy odpowiedni alias w systemie Windows.
  Przykład
  Jeżeli konfigurując połączenie do serwera podany zostanie jego adres IP i port w postaci 10.132.48.144:1435, wówczas program automatycznie zmieni wprowadzoną nazwę na rzeczywistą nazwę serwera SQL (np. SERWER\OPTIMA). Jeżeli taka nazwa nie będzie rozpoznawana do poprawnego połączenia, w Windows zostanie wprowadzony odpowiedni alias.
  Jeżeli program nie jest uruchomiony na prawach Administratora, wówczas pojawia się komunikat: Aby skonfigurować połączenie z serwerem [nazwa wpisana przez użytkownika] należy utworzyć alias o nazwie [nazwa zwrócona z serwera]. Aby go utworzyć program zostanie uruchomiony na prawach Administratora. Po kliknięciu przycisku OK program jest uruchamiany ponownie w trybie Administratora, co umożliwia mu samodzielnie założyć alias do serwera.
 2. Konfiguracja wydruków. Nowo dodawani operatorzy, którzy nie są administratorami, mają automatycznie nałożone blokady dostępu do Konfiguracji wydruków.
 3. Login CDNMenadzer. Podczas konwersji baz danych, jeżeli na serwerze nie ma bazy CDN_PulpitM, ustawiane jest 12-znakowe hasło dla loginu CDNMenadzer.

Poprawiono

 1. Pobieranie kontrahentów z VIES. Poprawiono pobieranie danych kontrahentów z bazy VIES. Dane nie mieszczące się w polu Ulica są przenoszone do pola Dodatkowe.
 2. Słownik miejscowości. Jeżeli miejscowość została dodana do słownika określonej bazy firmowej (parametr Globalny słownik miejscowości w Konfiguracji/ Programu/ Ogólne/ Parametry nie był zaznaczony), po włączeniu w konfiguracji globalnego słownika miejscowości możliwe jest dodanie tej miejscowości do słownika.
 3. Grupa kontrahenta. Jeżeli w Konfiguracji Firmy/ Ogólne/ Parametry dla parametru Autonumeracja kodów kontrahentów przy dodawaniu wskazana jest domyślna grupa, dodawany w programie kontrahent przypisywany jest do wskazanej grupy.
 4. Zapisuj historię działań Operatorów. Parametr Zapisuj historię działań Operatorów znajdujący się w Konfiguracji programu/ Ogólne/ Parametry jest dostępny wyłącznie dla operatora z uprawnieniami administratora.
 5. Archiwizacja Historii zmian. Podczas archiwizowania Historii zmian przy zaznaczonej opcji Usuń wyeksportowane wpisy pojawiał się komunikat: Element ExecuteNonQuery wymaga otwartego i dostępnego połączenia (Connection). Obecny stan połączenia: zamknięte. Działanie poprawiono.
 6. Informacje o firmie. Podczas otwierania okna Informacje o firmie mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 7. Lista kategorii. Po otwarciu listy kategorii i naciśnięciu spacji mógł pojawiać się komunikat: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu. Działanie poprawiono.
 8. Generowanie plików JPK_V7. Podczas generowania pliku JPK_V7 zawierającego znaczne ilości dokumentów wystawionych na osoby fizyczne (bez numeru NIP) mógł pojawiać się komunikat: Exception has been thrown by the target of an invocation. Exception of type 'System.OutOfMemoryException’ was thrown. Działanie poprawiono. W logu generowania takiego pliku ograniczono ilość informacji typu Na dokumencie [Numer] w polu NIP zapisano BRAK. Zweryfikuj poprawność.
 9. Wydruk do pliku. W Konfiguracji wydruków w przypadku użycia zmiennej PeselPracownika dla własnej nazwy pliku z wydrukiem, numer PESEL pracownika jest przenoszony do nazwy tworzonego pliku.

Czy ten artykuł był pomocny?