Jak dodać ręczny zapis w dzienniku, jeżeli ikona Dodaj nie jest aktywna?

image_print

Aby wprowadzić dokument PK należy w menu Księgowość / Dzienniki, wybrać dziennik cząstkowy, do którego chcemy dodać zapis księgowy oraz ustalić sposób księgowania: do bufora.

Czy ten artykuł był pomocny?