Lista szablonów odpowiedzi

image_print

Lista szablonów odpowiedzi dostępna jest na zakładce [CRM], w sekcji Ankiety pod przyciskiem  Szablony odpowiedzi. W tym obszarze widoczne są wszystkie zapisane szablony odpowiedzi, również te utworzone bezpośrednio na formularzu pytania ankietowego.

Lista domyślnie uzupełniona jest przykładowymi szablonami, które mogą być modyfikowane oraz usuwane.

Lista szablonów odpowiedzi zbudowana jest kolumny Nazwa (z możliwością zaznaczenia), która zawiera nazwę szablonu odpowiedzi do pytań ankietowych.

Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski:

Dodaj – umożliwia dodanie nowego szablonu z wzorcowymi odpowiedziami.

Zmień – umożliwia podgląd/edycję istniejącego szablonu.

Usuń – umożliwia usunięcie szablonu odpowiedzi.

Zamknij – umożliwia zamknięcie okna.

Ponadto w oknie dostępne są pola: Filtr i Konstruktor filtra.

Czy ten artykuł był pomocny?