W jaki sposób wygenerować płatność z dekretu księgowego?

image_print

Aby móc generować płatności na podstawie zapisu w dzienniku, należy w menu Start/Konfiguracja/ Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa zaznaczyć parametr „Generowanie płatności dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych„. W momencie dodawania zapisu poprzez formularz dostępny jest parametr „Generowanie płatności” po jego zaznaczeniu w preliminarzu wygeneruje się płatność tylko dla kont rozrachunkowych.

W Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa dostępny jest również parametr „Automatycznie zaznaczaj Generowanie płatności„. Jeżeli parametr będzie zaznaczony wówczas dla wszystkich ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych z automatu będzie zaznaczony parametr „Generowanie płatności” natomiast w przypadku gdy parametr będzie odznaczony Użytkownik w momencie wprowadzania ręcznego księgowania, dodając pozycje poprzez formularz będzie mógł zadecydować czy w module Kasa i bank ma się generować płatność dla kont rozrachunkowych (parametr zaznaczony) czy też nie (parametr odznaczony).

Uwaga
Aby dodać zapis w Dzienniku poprzez formularz, należy kliknąć na formularzu zapisu księgowego na menu rozwijane znajdujące się obok ikony plusa oraz wybrać Dodawanie pozycji przez formularz.

Czy ten artykuł był pomocny?