POS Agent

Informacje podstawowe

Usługa Comarch POS Agent (POS Agent) dostarcza aktualne informacje o stanach magazynowych na każdym stanowisku POS, podczas wystawiania dokumentów. Informacje te prezentowane są z uwzględnieniem poszczególnych magazynów. Jedną z zalet korzystania z tej usługi jest zapewnienie pełnej autonomii sklepu, dzięki możliwości przeprowadzenia procesów magazynowych w trybie offline z centralą.

Usługa POS Agent przechowuje wszystkie informacje, które powinny być dostępne dla każdego stanowiska POS:

  • zaparkowane dokumenty
  • statystykę licznika bramek
  • stany magazynowe wraz z rezerwacjami

Zasada działania POS Agent

Usługa POS Agent działa jako samodzielna usługa z własną bazą danych na tym samym komputerze co baza Comarch POS lub osobnym.

W przypadku zatwierdzenia rozchodowego dokumentu magazynowego na stanowisku POS wymagane jest aktywne połączenie z usługą POS Agenta w celu zapewnienia poprawności takiego dokumentu. Dla dokumentów przychodowych nie musi być połączenia z usługą.

W trybie pracy offline z centralą, do komunikacji z usługą POS Agent wykorzystywany jest broker wiadomości Comarch POS Agent Broker. Komponent ten agreguje kolejkę wiadomości, przekazując aktualizację stanów magazynowych do właściwego POS Agenta w danym sklepie.

Instalacja i konfiguracja POS Agent

Instalację POS Agent wykonuje się za pomocą Comarch ERP Auto Update w wersji 2020.0. W tym celu należy przejść do Comarch Auto UpdateKonfiguracja → dodać produkt Comarch Retail → dodać komponent Comarch POS Agent.

Okno konfiguracji Auto Update z POS Agent

W konfiguracji komponentu należy wskazać dane do połączenia z serwerem SQL, na którym zostanie zainstalowana baza POS Agent.

 Konfiguracja połączenia z SQL dla POS Agent

Aby skonfigurować usługę POS Agent należy przejść do folderu, w którym został zainstalowany (domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\Comarch Retail\Comarch POS Agent\) i uruchomić PosAgentConfigurator.exe

 Konfigurator POS Agent

W kolejnym kroku należy uzupełnić:

  • Adres IP komputera, na którym ma zostać zainstalowana usługa POS Agent
  • Port usługi POS Agent – domyślnie 8098
  • Adres serwera OMS – domyślnie 8099
  • Kod POS Agent
Uwaga
Wartość w polu GUID nadawana jest automatycznie.

Zainstalować usługę wybierając przycisk [Instaluj]. Przycisk [Weryfikuj] służy do sprawdzenia poprawności połączenia, przycisk [Rejestruj] do rejestracji usługi POS Agent.

Aby zweryfikować czy proces zakończył się powodzeniem należy przejść na zakładkę skonfigurowanego Stanowiska POS na definicji centrum, która jest dostępna z poziomu Konfiguracja → Struktura firmy → Struktura praw. Zaktualizowane zostaną dane w polach Host, Port i GUID.

 Okno poprawnej konfiguracji POS Agent

 

Czy ten artykuł był pomocny?