POS Agent Broker

Informacje podstawowe

Uwaga
Komponent POS Agent Broker wymagany jest do komunikacji pomiędzy systemem ERP a Comarch POS Agent.

Komponent Comarch POS Agent Broker (POS Agent Broker) wykorzystywany jest do komunikacji z usługą Comarch POS Agent. Komponent agreguje kolejkę wiadomości, która przekazuje aktualizację stanów do właściwego POS Agenta w danym sklepie. Aktualizacja ta jest potrzebna, gdyż w trakcie wystawiania dokumentów w systemie ERP należy:

  • zweryfikować aktualny stan zasobów na stanowisku POS przed wygenerowaniem dokumentu, który pobiera stany z magazynu przypisanego do POS
  • wprowadzić do kolejki wiadomości na przykład o zwiększeniu stanów magazynowych, gdy zostanie wystawiony dokument, który zwiększa takie stany magazynowe

Instalacja i konfiguracja POS Agent Broker

 

Przed instalacją POS Agent Broker należy włączyć dodatkowe funkcje systemu Windows – Internetowe usługi informacyjne (IIS). W tym celu należy przejść do Panelu sterowaniaProgramy i funkcjeWłącz lub wyłącz funkcje systemu WindowsInternetowe usługi informacyjne (IIS) i zaznaczyć do instalacji Narzędzia zarządzania siecią Web oraz Usługi WWW. Jest to niezbędne to wykonania prawidłowej instalacji komponentu.

Funkcje systemu Windows

Instalację POS Agent Broker wykonuje się za pomocą Comarch Auto Update wybierając produkt Comarch Retail a następnie wskazując komponent Comarch POS Agent Broker.

Okno konfiguracji Auto Update z dodanym POS Agent Broker

W tym modelu wykorzystywany jest broker wiadomości Apache Kafka, dzięki któremu możliwa jest obsługa dużej ilości komunikatów.

Konfiguracja we współpracy z Comarch ERP Altum została opisana w Nowościach i zmianach w Comarch ERP Altum w wersji 2021.0.

Czy ten artykuł był pomocny?