Widoczność kolumn

W aplikacji na listach obiektów lub na listach pozycji dokumentów niektóre kolumny są domyślnie ukryte. Operator posiadający odpowiednie uprawnienia ma możliwość dodania ukrytej kolumny na listę lub ukrycia widocznych kolumn.
Przykładowo na liście pozycji paragonu kolumna Kod jest domyślnie ukryta. Jej widoczność można zmienić dla wskazanego motywu przechodząc do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Zarządzanie widokami] i wybierając widok Dokument handlowy -> Dokument paragonu.

Okno modyfikacji widoku Dokument paragonu

Następnie należy rozwinąć Właściwości.

Zakładka Właściowości
Zakładka Właściowości

Otworzyć listę Layout Id i wyszukać kolumnę Kod.

Layout Id kolumny Kod
Layout Id kolumny Kod

Po rozwinięciu właściwości Ogólne należy zmienić pole Widoczność z Ukryty na Widoczny.

Widoczność we właściwościach Ogólne dla widoku Dokument paragonu
Widoczność we właściwościach Ogólne dla widoku Dokument paragonu

 

Po zapisaniu zmian dla aktualnie używanego lub nowo utworzonego motywu kolumna Kod na liście pozycji dodawanego paragonu jest widoczna.

Kolumna Kod na nowo wystawianym paragonie

Czy ten artykuł był pomocny?