Zarządzanie globalnymi elementami

Po przejściu do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] użytkownik może modyfikować wygląd standardowych elementów aplikacji takich jak:

 • Podstawowe przyciski
 • Kafle
 • Pola typu radio button – pozwalające na wskazanie jednej z kilku dostępnych wartości poprzez wybór jednego z przycisków z grupy, np. wybór przyczyny korekty
 • Pola typu tooltip – wyświetlające dodatkowy opis po wskazaniu pola kursorem myszy, np. wyświetlenie treści zgody po wskazaniu jej tytułu
Widok Globalne elementy

Interfejs aplikacji jest skalowalny, aby odpowiednio dostosowywać się do urządzeń o różnych rozdzielczościach ekranu. Wielkość elementów nie jest definiowana w pikselach, lecz proporcjonalnie do wielkości całego okna. Z tego względu, aby skalowalność elementów m.in. ikon była odpowiednia, zaleca się stosowanie grafiki w formacie wektorowym (SVG). Interfejs obsługuje również pliki graficzne w formacje PNG oraz JPEG.

Uwaga
Globalne zmiany elementów (z poziomu Globalne elementy) nie modyfikują/nadpisują lokalnych ustawień wprowadzonych dla poszczególnych widoków (z poziomu
Zarządzanie widokami).
Właściwości dla przycisku [Zatwierdź]
Dla wskazanego obiektu możliwa jest zmiana jego właściwości:

 • Ikona – ustawienia pliku ikony oraz właściwości ikony na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Ogólne – ustawienia koloru tekstu, wielkości, orientacji, stylu czcionki, koloru tła i ogólnych ustawień elementu
 • Skrót klawiszowy – określenie skrótu klawiaturowego oraz jego prezentacji na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip, radio button oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zawartość – ustawienia nazwy/napisu widniejącego na elemencie. Niedostępne dla pól typu tooltip oraz kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Magazyn – ustawienia wielkości czcionki kodu oraz nazwy magazynu. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Zasoby – ustawienia wielkości czcionki. Dostępne tylko dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.
 • Element grida – umożliwia zdefiniowanie położenia elementu w gridzie. Niedostępne dla kafli prezentujących zasoby w danym magazynie.

Każdą zmianę we właściwości obiektu można wycofać do ustawień domyślnych. Natomiast przyciskiem [Przywróć domyślne] można przywrócić wartości domyślne dla wszystkich zmodyfikowanych właściwości danego obiektu.

Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych
Przywrócenie ustawień domyślnych dla właściwości elementów globalnych
Przykład
Użytkownik w celu zwiększenia ergonomii swojej pracy planuje dodać skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież].
Z poziomu [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu] -> [Globalne elementy] należy zaznaczyć przycisk [Odśwież].

Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
Przycisk [Odśwież] w oknie Globalne elementy
Następnie w bocznym panelu rozwinąć właściwość Skrót klawiszowy oraz zaznaczyć kursorem myszy pole Skrót klawiszowy.

Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
Właściwość Skrót klawiszowy dla przycisku [Odśwież]
Na koniec należy wybrać na klawiaturze przycisk F5 i zapisać zmiany dla wybranego lub nowego motywu.
W efekcie na każdej liście użytkownik może ją odświeżyć używając przycisku F5 na klawiaturze.

 

Czy ten artykuł był pomocny?