Dodawanie kontrahenta

Nowego kontrahenta można dodać z poziomu listy kontrahentów przy pomocy przycisku: [Dodaj] -> [Kontrahent detaliczny]/[Kontrahent biznesowy].

Przycisk [Dodaj] na liście kontrahentów
Uwaga
Dodawanie nowego kontrahenta wymaga odpowiednich uprawnień (Dodawanie i edycja kontrahenta) operatora.

Okno definiowania nowego kontrahenta prezentuje w zakładce Szczegóły kontrahenta pola:

 • Kod – pole obowiązkowe
 • Tytuł – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • Tytuł naukowy – na przykład profesor, doktor
 • Imię – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwisko – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta detalicznego.
 • Nazwa – pole obowiązkowe. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Odbiór faktur przez KSeF – jeżeli w systemie ERP uruchomiona jest obsługa systemu KSeF. Dotyczy kontrahenta biznesowego.
 • Data urodzenia – dotyczy kontrahenta detalicznego
 • NIP – dotyczy kontrahenta biznesowego. Dla wybranego kodu kraju PL aplikacja weryfikuje sumę kontrolną oraz unikalność numeru. Jeżeli w bazie istnieje kontrahent o takim samym numerze NIP, użytkownik zostanie o tym poinformowany i będzie musiał zdecydować, czy pomimo to system ma zapisać takiego kontrahenta na liście.
 • Organ wydający – dotyczy kontrahenta biznesowego
 • Telefon
 • Telefon dodatkowy
Uwaga
W przypadku korzystania z dodatkowego telefonu komórkowego wymagane jest uwzględnienie zmian w zgodach na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Oraz domyślnie ukryte pola:

 • Kod kraju
 • PESEL – dla wybranego kodu kraju PL aplikacja kontroluje ilość wprowadzanych cyfr oraz poprawność cyfry kontrolnej numeru.
 • REGON
 • Dokument tożsamości – pole wymagane w przypadku generowania dokumentu TAX FREE
 • Opis – zawiera dodatkowe informacje dotyczące klienta
Formularz dodawania nowego kontrahenta detalicznego

Z poziomu aplikacji nie ma możliwości zaznaczenia/odznaczenia parametru Najniższa cena dla kontrahenta. Domyślna wartość  parametru zależy od typu dodawanego kontrahenta (biznesowy, detaliczny) oraz parametrów definiowanych z poziomu systemu ERP w ramach centrum:

 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta biznesowego
 • Najniższa cena dla nowego kontrahenta detalicznego
Uwaga
We współpracy z Comarch ERP Altum, funkcjonalność określenia domyślnej wartości parametru Najniższa cena dla kontrahenta  dla kontrahentów rejestrowanych na stanowisku POS nie jest dostępna.

W przypadku, gdy operator nie uzupełni któregoś z obowiązkowych pól bądź istnieje w systemie kontrahent o takim samym kodzie, pojawi się odpowiedni komunikat informujący o tym oraz dane pole zostanie podświetlone na czerwono.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych, kontrahent zostaje dodany do listy.

Przykład
W aplikacji nie ma możliwości zatwierdzenia FS, jeżeli nie został wskazany kontrahent na dokumencie.
W sklepie XYZ klient chce otrzymać fakturę sprzedaży za zakupy. Operator sprawdza na liście kontrahentów, czy istnieje już konto klienta. Ponieważ nie ma utworzonego takiego konta, wybiera przycisk [Dodaj] -> [Dodaj kontrahenta detalicznego]. Uzupełnia dane zgodnie z podanymi przez klienta informacjami i zatwierdza. Karta nowo dodanego kontrahenta pojawia się na liście i można ją wskazać na FS.

Jeżeli w trybie pracy offline zostanie dodany kontrahent o istniejącym w bazie systemu ERP kodzie, to po ponownym uzyskaniu połączenia z usługą synchronizacji danych do kodu kontrahenta zostanie dodany prefiks (seria tego stanowiska POS).

Czy ten artykuł był pomocny?