Lista zamówień sprzedaży

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS
Uwaga
Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP.
Kafel Zamówienia i oferty sprzedaży

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Lista zamówień i ofert sprzedaży
Uwaga
Na stanowisku POS dostępne są wyłącznie zamówienia sprzedaży (ZS) wystawione w walucie systemowej.

Na liście zamówień i ofert sprzedaży prezentowane są zamówienia wystawione w systemie ERP lub na innych stanowiskach POS, jeżeli:

 • ich właścicielem jest centrum, do którego należy dane stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji
 • punktem odbioru jest magazyn dostępny dla tego centrum, do którego należy stanowisko POS i znajdują się w stanie Zatwierdzony, Zrealizowany lub W realizacji

Natomiast zamówienia pochodzące z Comarch e-Sklep są widoczne na liście zamówień sprzedaży, jeżeli posiadają stan Zatwierdzony lub Zrealizowany oraz wskazano na nich sklep/centrum, do którego należy dane stanowisko POS jako punkt odbioru.
Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS (przykładowo operacja anulowania) również jest synchronizowana.

Uwaga
W systemie ERP możliwe jest zdefiniowanie liczby dni, z których mają być synchronizowane dokumenty ZS w stanie Zrealizowane, które nigdy wcześniej nie były przesłane do Comarch POS.

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data utworzenia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Realizacja zamówień w punkcie odbioru – zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do centrum, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP Altum w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: Tak.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Z poziomu listy dokumentów OS i ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania.

Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP
Uwaga
W przypadku wyszukiwania ZS po numerze obcym dokumenty wyszukiwane są jedynie lokalnie

Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Odbiór przez klienta] – przycisk dostępny wyłącznie, gdy status przetwarzania ZS wybranego dokumentu jest inny niż Odebrane. Powoduje zmianę statusu na Odebrane i wyświetlenie komunikatu: „Zmieniono status realizacji zamówienia”.
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
 • [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
 • [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
 • [Faktura zaliczkowa] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji fakturę zaliczkową. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura zaliczkowa.
 • [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
 • [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.
 • [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
Uwaga
Dla dokumentów OS oraz ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Czy ten artykuł był pomocny?