Limit maksymalny stanu kasy

Na stanowisku POS może zostać uruchomiona kontrola maksymalnego stanu kasy. Funkcjonalność dotyczy formy płatności typu Gotówka w walucie systemowej. Oprócz ustalenia wartości limitu maksymalnego można również skonfigurować: sposób kontroli (Autoryzacja, Ostrzeżenie) oraz obiekty, dla których ma ona występować.

Uwaga
Konfiguracja oraz uruchomienie obsługi limitu maksymalnego stanu kasy odbywa się po stronie systemu ERP.

Dla opcji:

  • Autoryzacja pojawia się komunikat blokujący
  • Ostrzeżenie pojawia się notyfikacja – nie jest możliwa do wybrania dla dokumentów handlowych oraz KP.

Kontrola limitu maksymalnego może wystąpić na:

  • dokumentach handlowych
  • KP
  • wypłacie końcowej przy zamknięciu dnia

Przekroczenie limitu przez operatora z uprawnieniem Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Ostrzeżenie, skutkuje poinformowaniem o osiągnięciu limitu za pomocą powiadomienia.

Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy
Ostrzeżenie w przypadku przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy

Przekroczenie limitu stanu kasy przy wybranej opcji Autoryzacja:

  • przez użytkownika o uprawnieniu Przekroczenie limitu stanu kasy skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak nie pojawia się okno autoryzacji.
  • przez użytkownika nieposiadającego odpowiedniego uprawniania skutkuje komunikatem blokującym. Po wybraniu opcji Tak pojawia się okno autoryzacji.
Komunikat w przypadku próby przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy
Komunikat w przypadku próby przekroczenia maksymalnego limitu stanu kasy
Uwaga
Podczas automatycznego zamknięcia dnia, aplikacja nie weryfikuje warunków limitu stanu kasy.
Przykład
W firmie XYZ zdefiniowany jest limit maksymalny stanu kasy na wartość 1000 PLN.
Na kasie operator posiada 800 PLN dla formy płatności o typie Gotówka. Klient kupuje spodnie w cenie 220 PLN i chce zapłacić gotówką. W momencie przypisania kwoty 220 PLN do formy płatności o typie Gotówka pojawia się notyfikacja o treści: „Przekroczono maksymalny limit stanu kasy dla formy płatności: Gotówka. Stan kasy po zatwierdzeniu będzie wynosić 1020 PLN.”. Operator po skończeniu obsługi klienta może wypłacić nadmiar gotówki i zanieść ją do sejfu zgodnie z obowiązującymi w firmie procedurami bezpieczeństwa.

Czy ten artykuł był pomocny?