Lista ofert sprzedaży

Lista ofert sprzedaży

 

Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS
Uwaga
Funkcjonalność obsługi OS oraz ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP.
Kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]
W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Lista zamówień i ofert sprzedaży
Lista zamówień i ofert sprzedaży

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Uwaga
W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP dokumenty mogą być wyszukiwane:

 • lokalnie w bazie danych stanowiska POS
 • lokalnie oraz w systemie ERP

Wyszukiwanie można zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Odrzuć] – odrzuca ofertę sprzedaży, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Przyjmij] – przyjmuje ofertę sprzedaży znajdującą się w stanie Zatwierdzony
 • [Generuj zamówienie] – generuje zamówienie do oferty znajdującej się w stanie Przyjęty lub
  Zatwierdzony
 • [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
Uwaga
Dokumenty OS oraz ZS mogą zostać zatwierdzone również w przypadku, gdy cena artykułu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.

Wyszukiwanie online ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise)

Oferty sprzedaży są często tworzone w sklepie internetowym. Następnie Klient odwiedza sklep stacjonarny i chciałby skonsultować ofertę z Pracownikiem. W związku z wymaganiami na stanowisku Comarch POS dostępna jest możliwość wyszukiwania online ofert sprzedaży, w celu podglądu przez Pracownika dokumentu podczas obsługi Klienta.

Uwaga
W celu wyszukiwania online ofert sprzedaży należy dla parametru Sposób wyszukiwania dokumentów ustawić wartość Globalnie w systemie Comarch ERP Enterprise. Parametr dostępny jest w aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.
Lista ofert i zamówień sprzedaży z aktywnym parametrem wyszukiwania online ofert sprzedaży

Po przejściu na listę ofert i zamówień sprzedaży lub parking, użytkownik ma możliwość wyszukania oferty w nowym oknie Wybierz jeden parametr, na podstawie:

 • Numeru referencyjnego
 • Numeru dokumentu
 • Kodu klienta
 • Nazwy firmy/klienta
 • E-mail
 • Wszystkie (domyślna wartość)

Po aktywacji parametru w systemie Comarch ERP Enterprise, na stanowisku POS oferta jest najpierw wyszukiwana w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żadna oferta nie zostanie znaleziona w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: „Brak wyników wyszukiwania. Jeżeli chcesz przeszukać globalną bazę dokumentów, sprawdź czy wyszukiwana fraza zawiera minimum 3 znaki i czy został wybrany parametr dokumentu, którego fraza dotyczy?”. W sytuacji, gdy zostanie znaleziona co najmniej jedna pasująca oferta, u dołu listy wyświetlone zostanie pytanie: „Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [Szukaj online], zostanie przeszukana baza ERP w ramach organizacji, do której należy stanowisko POS.

Automatyczne wyszukiwanie rozpoczyna się po wprowadzeniu minimum 3 znaków. Jeżeli użytkownik wprowadzi 1-2 znaki powinien wybrać przycisk [Szukaj online]. Po zmianie parametru wyszukiwania, wyszukiwanie będzie obejmować tylko jedną kolumnę (również, jeżeli nie jest ona wyświetlana jako kolumna na liście).

Uwaga
Funkcjonalność wyszukiwania ofert wymaga pracy w trybie online.

 

Czy ten artykuł był pomocny?