Obsługujący transakcje

W wielu oknach aplikacji dostępne jest pole Obsługujący. Jeżeli wybrana jest opcja automatyczne podpowiadanie obsługującego transakcje, to w polu domyślnie prezentowane jest imię i nazwisko pracownika powiązanego z kontem aktualnie zalogowanego operatora. Jeżeli ta funkcja nie jest uaktywniona, to przy polu prezentowany jest symbol wielokropka z możliwością wskazania pracownika z listy.

Uwaga
Konfiguracja opcji automatycznego podpowiadania dla obsługującego transakcje dostępna jest w systemie ERP.

Wybierając pole z nazwą można zmienić pracownika wykonującego daną transakcję w aplikacji np. wystawiającego dokument bądź zamykającego dzień.

Pole Obsługujący
Pole Obsługujący

Możliwe są dwa sposoby wprowadzania/zmiany obsługującego:

  • Karta i Lista pracowników – wskazanie pracownika z listy dostępnych pracowników lub wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą jest powiązany i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]
Okno wyboru pracownika obsługującego transakcje
Okno wyboru pracownika obsługującego transakcje
  • Tylko karta pracownika – wpisanie/wczytanie numeru karty, z którą powiązany jest pracownik i zatwierdzenie przyciskiem [Enter]
Okno wczytywania karty pracownika obsługującego transakcje
Okno wczytywania karty pracownika obsługującego transakcje
Uwaga
Konfiguracja sposobu wprowadzania obsługującego odbywa się po stronie systemu ERP.
Przykład
W sklepie XYZ zajmującym się sprzedażą sprzętu AGD oraz RTV, na stanowisku sprzedażowym zalogowany jest Jan Kowalski. W jednym z aktywnych okien ma otwarty formularz nowego paragonu.
Do kasy podchodzi inny pracownik Maria Boroń wraz z klientem, któremu doradziła zakup odpowiedniego radioodbiornika. Jan Kowalski skanuje czytnikiem produkt, a następnie wybiera zmianę obsługującego dokument. Maria Boroń skanuje swoją kartę pracowniczą. W polu Obsługujący widnieje teraz: Maria Boroń. Taka informacja może być później wykorzystana w raporcie sprzedaży i mieć wpływ na premiowanie pracowników w firmie.

Czy ten artykuł był pomocny?