Otwarcie dnia

Przed przystąpieniem do sprzedaży na stanowisku POS należy otworzyć dzień. Okno Otwarcie dnia zostanie wyświetlone po zalogowaniu się operatora.

W oknie prezentowane są następujące kolumny:

  • Waluta – dostępne dla stanowiska POS waluty
  • Stan początkowy – wynika z operacji gotówkowych, przeprowadzonych przez wszystkich użytkowników zalogowanych do stanowiska POS
  • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
  • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po otwarciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy otwarciu dnia”.
  • Wpłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wpłacanej do kasy gotówki. Dla zarejestrowanej wpłaty podczas otwarcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument z opisem „Wpłata przy otwarciu dnia”.

 

Uwaga
Otwarcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.
Okno otwarcia dnia

W oknie widoczne są następujące przyciski:

  • [Zamknij] – zamyka okno bez otwierania dnia, na skutek czego wystawianie nowych dokumentów handlowych jest niemożliwe – nieaktywny kafel [Nowy dokument]. Aby wrócić do okna otwarcia dnia, należy zalogować się ponownie do aplikacji.
  • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze podliczanie kasy dla gotówki
  • [Zatwierdź] – otwiera dzień

Czy ten artykuł był pomocny?