Zamknięcie dnia

Po zakończeniu sprzedaży na stanowisku POS należy zamknąć dzień. W tym celu należy przejść do [Raporty i rozliczenia] → [Podsumowanie stanowiska] → [Zamknij dzień]. Widok przedstawia zestawienie dostępnych form płatności w danej walucie, pozwala na szybkie zliczenie stanu kasy wraz z możliwością wykonania wypłaty na koniec dnia i wydrukowania raportu.

Okno zamknięcia dnia

Lista zawiera następujące kolumny:

 • Formy płatności – formy płatności dostępne na stanowisku POS z rozróżnieniem na każdą z dostępnych walut
 • Stan początkowy – stan kasy na otwarciu dnia. Dla form płatności innych niż gotówka stan ten zawsze jest równy 0,00.
 • Wartość płatności – wartość sprzedaży w danym dniu od momentu otwarcia dnia
 • Stan końcowy – suma stanu początkowego kasy oraz wartości płatności
 • Stan rzeczywisty – w pole należy wprowadzić faktyczną wartość gotówki w stanie kasy stanowiska POS. Wartość można uzupełnić ręcznie lub przy pomocy przycisku [Zlicz kasę]. W systemie ERP można określić, czy uzupełnienie tego pola jest wymagane.
 • Różnica – pole prezentujące różnicę między wartościami pól Stan początkowy oraz Stan rzeczywisty. W systemie ERP można określić, czy w przypadku niezerowej wartości pola, po zamknięciu dnia ma zostać utworzony dokument kasowy (KP lub KW) z odpowiednim opisem „[!] Różnica przy zamknięciu dnia”.
 • Wypłata – umożliwia wprowadzenie kwoty wypłacanych z kasy pieniędzy dla dostępnej waluty. Dla zarejestrowanej wypłaty podczas zamknięcia dnia zostaje automatycznie wygenerowany dokument KW z opisem „Wypłata przy zamknięciu dnia”.
 • Pozostało – różnica między wartościami pól Stan końcowy oraz Wypłata
 • Liczba płatności(domyślnie ukryta) – liczba wykonanych transakcji na daną formę płatności wynikająca wyłącznie z dokumentów handlowych
 • Liczba operacji (domyślnie ukryta) – liczba operacji/przepływów pochodzących zarówno z płatności za dokumenty handlowe jak i ręcznie wystawionych dokumentów KP i KW
Uwaga
Zamknięcie dnia z niezerową różnicą stanu kasy wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.
Uwaga
Zamknięcie dnia bez dokonania wypłaty wymaga odpowiedniego uprawnienia nadawanego w systemie ERP.

W oknie Zamknięcie dnia dostępne są następujące przyciski:

 • [Raport dobowy] – wywołuje wydruk raportu dobowego na drukarce fiskalnej. Przycisk widoczny, jeśli została skonfigurowana drukarka fiskalna.
 • [Raport wysyłki] – wywołuje raport wysyłki z terminala płatniczego oraz zatwierdza transakcje kartą płatniczą wykonywane od czasu ostatniego raportu wysyłki. Przycisk widoczny, jeśli został skonfigurowany terminal płatniczy.
 • [Zlicz kasę] – umożliwia sprawniejsze zliczanie kasy
 • [Przyczyna różnicy] – umożliwia określenie przyczyny dla powstałych różnic w dowolnej formie płatności, dzięki czemu istnieje możliwość wprowadzenia własnego opisu na dokumencie KP/KW generowanego automatycznie na różnicę
 • [Zatwierdź] – zamyka dzień
 • [Zamknij] – zamyka okno bez zamykania dnia
 • [Raport transakcyjny] – domyślnie ukryty, prezentowany jest raport z wszystkimi informacjami o przeprowadzonych transakcjach kartą

W oknie zamknięcia dnia istnieje możliwość dodania podsumowania, przy pomocy funkcji zarządzania widokami.

Uwaga
Sekcja podsumowująca działa wyłącznie dla waluty systemowej.
Sekcja podsumowania w oknie zamknięcia dnia

Czy ten artykuł był pomocny?