Profile

Wszystkie zmiany wprowadzone w konfiguracji interfejsu oraz widokach są zapisywane w lokalnych motywach, dostępnych tylko dla danego stanowiska POS.

Uwaga
Motyw domyślny nie może być modyfikowany.

Udostępnienie lokalnego motywu innym stanowiskom POS możliwe jest poprzez utworzenie profilu w systemie ERP.
W tym celu należy w aplikacji przejść do [Konfiguracja] -> [Konfiguracja interfejsu]. W oknie Konfiguracja interfejsu należy wskazać motyw, który zostanie udostępniony innym stanowiskom oraz wybrać przycisk [Eksportuj motyw].

Eksport wybranego motywu

Następnie należy wskazać folder, w którym zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .layout.

Uwaga
Udostępnianie motywu innym stanowiskom odbywa się po stronie systemu ERP.
W systemie ERP wyeksportowany z aplikacji motyw może zostać zaimportowany oraz udostępniony w formie profilu pozostałym stanowiskom POS dla poszczególnych grup operatorów. Podczas synchronizacji danych profile przesyłane są na odpowiednie stanowiska POS.
Dla użytkownika należącego do grupy operatorów z przypisanym profilem, po zalogowaniu na stanowisko POS domyślnie użyty jest motyw z tego profilu. Jeżeli grupa operatorów ma przypisanych więcej profili, to podczas logowania do aplikacji pojawi okno z wyborem jednego z nich. Z poziomu stanowiska POS, w Konfiguracji interfejsu operator ma możliwość wyboru między motywami lokalnymi, a motywami zsynchronizowanymi z systemu ERP.

Wybór profilu w oknie logowania
Przykład
W systemie ERP zostały stworzone trzy profile:

  • Kierownik – ma widoczność wszystkich kafli i przycisków na stanowisku. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik.
  • Kasjer – nie ma widocznych kafli [Konfiguracja], [Reklamacje], [Otwórz szufladę], [Dokumenty magazynowe]. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS, Operatorzy_POS-Kierownik.
  • Magazynier – nie ma widocznych kafli [Nowy dokument], [Konfiguracja], [Raporty i rozliczenia], [Otwórz szufladę], [Dokumenty handlowe], [Reklamacje], [Kontrahenci]. Podpięty do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik, Operatorzy_POS_Magazyn.

Operator należący do grupy operatorów Operatorzy_POS-Kierownik, podczas logowania do aplikacji, ma możliwość wyboru wszystkich trzech profili. Natomiast operatorzy z grup Operatorzy_POS_Magazyn oraz Operatorzy_POS będą mieć dostępny tylko jeden profil.
Tym samym, bez potrzeby modyfikacji uprawnień grup operatorów, osoba odpowiedzialna za przesunięcia międzymagazynowe nie ma możliwości podglądu kontrahentów lub dokumentów handlowych.

Profil Magazynier dla grupy operatorów Operatorzy_POS_Magazyn

    Czy ten artykuł był pomocny?