Zarządzanie widokami

Użytkownik ma dostęp do ustawień wyglądu wybranego okna aplikacji:

Widok Zarządzanie widokami

Okno edycji podzielone jest na dwa obszary:

 • po lewej stronie znajduje się obszar roboczy prezentujący edytowany widok i pozwalający na zmianę położenia poszczególnych elementów
 • po prawej stronie znajduje się menu zawierające listę dostępnych do edycji widoków, listę właściwości zaznaczonego elementu oraz listę elementów dostępnych w ramach wskazanego obszaru widoku
Okno modyfikacji widoku Podgląd artykułu

Dla niektórych widoków (między innymi dla Podgląd artykułu, Szczegóły kontrahenta) obszar roboczy prezentowany jest w postaci siatki.

Obszar roboczy widoku prezentowany w formie siatki
Obszar roboczy widoku prezentowany w formie siatki

Z poziomu okna Zarządzanie widokami dla edytowanego widoku można zmienić widoczność:

 • kafli
 • przycisków
 • zakładek
 • kolumn
 • informacji w szczegółach pozycji dokumentu
 • atrybutów

Istnieje również możliwość zmiany położenie niektórych obiektów (np. kolejność kolumn) w widoku.

Przykład
Aby prezentować na pozycji dodawanego zamówienia sprzedaży dodatkowe informacje, takie jak:

 • Nazwa pozycji
 • Kod pozycji
 • Cena pozycji
 • Cechy pozycji
 • Odwrotne obciążenie

należy w oknie Zarządzanie widokami wykonać następujące kroki:

 • W sekcji Widoki wybrać opcję Zamówienia i oferty sprzedaży -> Nowe zamówienie.
 • W sekcji Właściwości wybrać dla LayoutId opcję SalesOrderViewProductDetails.
 • Wybrać potrzebną do prezentacji właściwość, przykładowo Cena pozycji.
 • Zaznaczyć parametr Widoczność.
Modyfikacja szczegółów pozycji zamówienia

  W oknie Zarządzanie modyfikacji widokami można zdefiniować podpowiedzi dla każdego  stanowiącego pole tekstowe. Użytkownik zostaje  wtedy poinformowany o zalecanym formacie lub typie informacji, którą należy wprowadzić w dane pole.

  Przykład podpowiedzi w oknie dodawania nowego kontrahenta

  Podpowiedź to określony tekst, któremu można nadać indywidualnie kolor czcionki. Aby zaprezentować podpowiadany tekst,  na przykład w polu Adres e-mail,  należy wykonać następujące kroki  w oknie Zarządzanie widokami:

  • W sekcji Widoki wybrać opcję Lista kontrahentów à Dodaj/edytuj kontrahenta.
  • W sekcji Właściwości wybrać dla opcję .
  • Wybrać Podpowiedź i wprowadzić wybrany tekst wraz z odpowiednim kolorem.
  Modyfikacja podpowiedzi w oknie nowego kontrahenta

  Czy ten artykuł był pomocny?